Waar bent u naar op zoek?

COGG conferentie 2023

DV 20 april van 13:30 -18:30 uur belegt COGG een conferentie in verband met het 60-jarig bestaan.

Locatie: Gereformeerde Gemeente Bodegraven, Dronensingel 2 te Bodegraven.

13:00 uur Inloop

13:30 uur Opening door de voorzitter, ds. J. Muller

13:45 uur Lezingen door ds. J.G. Schenau en ds. J.R. van Vugt

14:45 uur Korte bespreking

15:00 uur Pauze

15:30 uur Geloofsgesprek

16:45 uur Afsluiting door ds. A.L. van Zwet

17:00-18:30 uur Gezamenlijke maaltijd.

Aanmelden kan bij de secretaris:
dhr. Van der Schans, E tschans@solcon.nl, M 06-42667942
€ 25 (incl. maaltijd) of € 10 (zonder maaltijd). U kunt dit ter plaatse betalen of overmaken naar
NL17 INGB 0004543194 tnv penningmeester COGG

Informatie

Datum
 
do 20 apr. 2023
13:30 uur