Waar bent u naar op zoek?

GB-afdeling Dordrecht

De hervormde vereniging Waarheid en Vrede, tevens de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond te Dordrecht, houdt DV op maandag 22 november een avond met het thema ‘Het ambt, de betekenis ervan in een ik-samenleving’.

We hopen tijdens de thema-avond meer te horen over hoe we ons moeten verhouden tot het ambt. Is het Bijbelse zicht op het ambt de afgelopen decennia niet enigszins verduisterd? Verstaat de gemeente het ambt nog als een instelling om haar te bewaren bij Christus?  Een ander aspect dat aan de orde zal komen, is de ik-samenleving waarvan onze gemeentes deel uitmaken. Hoe verhoudt de missionaire roeping van een kerkelijke gemeente zich tot de ‘klassieke’ ambtsvisie?

Ds. J.A.W. Verhoeven, voorzitter van de Gereformeerde Bond, en ds. G. van Meijeren, classispredikant, zullen een inleiding houden over de visie op het ambt.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Pauluskerk, Albertine Agnesstraat 2 te Dordrecht. Van harte welkom.

Informatie

Datum
 
ma 22 nov. 2021
20:00 uur