Waar bent u naar op zoek?

GB-afdeling Noordoost Veluwe houdt najaarsvergadering

Hierbij nodigen wij u namens het bestuur uit voor de najaarsvergadering van de Regio Noordoost Veluwe van de Gereformeerde Bond op DV woensdag 22 november 2023, om 19.30 uur in één van de zalen van de Hervormde Kerk, Kerkstraat 2A in Wapenveld. Als spreker is ds. A. Baas uit Nunspeet uitgenodigd.

De lezing heeft als titel:  ‘De zekerheid van het geloof`

De inleider zal eerst ingaan op de actualiteit van het onderwerp. We beleven immers een tijd vol onzekerheid. Vervolgens zal hij het onderwijs van Calvijn en Luther en onze Belijdenisgeschriften gegrond op de Heilige Schrift vertolken. Daarbij ook de invloed van de bekende John Bunyan en zijn ´Christenreis` ter sprake brengen.  Om tenslotte samen te ontdekken  wat het enige medicijn is tegen de chronische onzekerheid die onder ons nog altijd gevonden wordt. We hopen dat deze avond gezegend wordt opdat we ´met vaste schreden` de geloofsweg zullen gaan; vol moeds wandelend op ruimer baan. (Psalm 139,14 en 119, 23 berijmd)

 De indeling van de avond is als volgt:

  • Inloop vanaf 19.10 uur met koffie/thee
  • Opening om 19.30 uur door de voorzitter ds. G.H. Vlijm
  • Lezing door A. Baas
  • Pauze
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen en de beantwoording door ds. Baas
  • Sluiting om ± 21.45 uur door ds. G.H. Vlijm

U bent hartelijk welkom en neem gerust uw vrienden en/of bekenden mee. De toegang is vrij, wel wordt er bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Informatie

Datum
wo 22 nov. 2023