Waar bent u naar op zoek?

Ontmoetingsdag voor studenten theologie: God doet recht!

De jaarlijkse ontmoeting van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met hervormde studenten in de theologie – traditiegetrouw in de week voor Kerst – zal dit jaar DV op dinsdag 19 december van 13.30 tot 17.30 uur plaatsvinden – vanaf 13 uur is er ontvangst met koffie en thee. Aansluitend hopen we samen de maaltijd te gebruiken. De bijeenkomst wordt gehouden in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk.

Voor dit jaar heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond gekozen voor het thema ‘God doet recht!’, waarmee we aansluiten bij het jaarthema van Voetius, ‘Gerechtigheid’. Na de opening door ds. J.A.W. Verhoeven hoopt Jacob-Jan Vreugdenhil, programmastrateeg bij Woord en Daad en voor de GZB eerder zeven jaar uitgezonden naar Zuid-Soedan en Kenia, te spreken over de roeping van de kerk en de christen om onrecht aan de kaak te stellen, te benoemen en te bestrijden. Hij zal onder meer ingaan op deze vragen: ‘Is die opdracht niet veel te groot, nu heel de wereld in ons blikveld gekomen is? Bewijst de kerk in haar voorbede de wereld de grootste dienst? Hoe verhoudt zich de overtuiging dat Gód nu of later recht zal doen tot onze verantwoordelijkheid vandaag?’ Hij hoopt een toespitsing te geven naar de roeping van (aanstaande) theologen.

Aansluitend zal dr. A. Versluis, universitair hoofddocent Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, de bijbels-theologische lezing houden. Vanuit de Psalmen wil hij het thema doen oplichten. ‘Welk houvast vindt de gelovige in het recht doen van God? En, op welke manier mogen (of moeten) deze gebeden onze eigen gebedspraktijk stempelen?’ Tegelijk is er ruimte om te verwoorden hoe de notie ‘God doet recht’ in het geheel van de Schriften aan de orde is, ook in het Nieuwe Testament.

Daarna is er een uitvoerige forumbespreking, waaraan de sprekers deelnemen. We sluiten af met het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd.

Hervormde studenten in de theologie van de verschillende theologische faculteiten die zich met de Gereformeerde Bond verwant weten, worden hierbij uitgenodigd. Daarnaast willen we ook de hervormd-gereformeerde studenten aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede uitnodigen. Van harte welkom!

We hopen met elkaar een gezegende dag te ontvangen.

Informatie

Datum
 
di 19 dec. 2023
13:30 uur