Waar bent u naar op zoek?

Studiedag ‘Pastoraat bij het levenseinde’

Op donderdag 10 februari 2022 wordt er D.V. een studiedag gehouden over het ‘Pastoraat bij het levenseinde’ die is bedoeld voor gemeentepredikanten verbonden aan de Gereformeerde Bond. De organisatie van deze dag is in handen van de Gereformeerde Bond, in samenwerking met de Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg vanuit de Protestantse Kerk. Deze werkgroep houdt zich onder andere bezig met levenseindevraagstukken en heeft als taak om gemeenten en predikanten hierin te ondersteunen.

Pastoraat bij het levenseinde is een kerntaak van predikanten en is vanouds voor hen een bekend terrein. Tegelijkertijd zijn er maatschappelijke, medische en ethische ontwikkelingen gaande die predikanten dwingen om daar steeds opnieuw naar te kijken en zich daarmee te verhouden. Hierbij gaat het onder andere om euthanasie, voor steeds meer mensen de nieuwe norm van sterven, maar ook om de explosieve toename van palliatieve sedatie rondom het sterfbed.
Uit onderzoek blijkt dat veel predikanten hiermee, maar soms ook voor het eerst, te maken krijgen. Wat voor invloed heeft dit op je pastoraat en hoe ga je hiermee om?

Het programma bestaat uit drie voordrachten en een workshop.

Thema is: hoe kenmerken zich anno 2021 het levenseinde en het sterven en welke zijn de maatschappelijke ontwikkelingen? Wat is de kern van het pastoraat bij het levenseinde, wat is de rol van de pastor, wat zijn zijn taken en tot hoever reikt zijn verantwoordelijkheid?
De lezingen worden verzorgd door prof. Theo Boer, ethicus, dr. Alfred Teeuw, arts en specialist ouderenzorg en dr. Theo Pleizier, praktisch theoloog en oud-gemeentepredikant.
In de workshop komen de pastorale aspecten bij een pastorant met een euthanasieverzoek aan de orde.
Later volgt meer informatie.

Informatie

Datum
do 10 feb. 2022