Waar bent u naar op zoek?

Geannuleerd: Studiemiddag voor studenten

UPDATE - Helaas zien wij ons genoodzaakt om deze studiemiddag te annuleren. We hopen dat de situatie snel mag veranderen, zodat we deze middag opnieuw kunnen gaan inplannen - De jaarlijkse ontmoeting van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met hervormde studenten in de theologie – traditiegetrouw in de week voor Kerst – zal dit jaar DV op dinsdag 21 december van 13.00 tot 16.45 uur plaatsvinden – vanaf 12.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. Met het oog op colleges en tentamens blijft de morgen buiten beeld, maar komen we een lange middag bijeen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk. Let op: in verband met de thans geldende maatregelen is er voor gekozen om de aanvangstijd te vervroegen naar 13:00 uur. Er zal geen (brood)maaltijd na afloop kunnen zijn. In het gebouw is tijdens het lopen een mondkapje verplicht en houden we ons aan de 1,5 meter afstand tot elkaar. Bij klachten blijf je thuis. Er is een maximum van 55 deelnemers toegestaan. Mochten er binnenkort nog wijzigingen komen die invloed hebben op deze bijeenkomst, dan zullen we de deelnemers via een email op de hoogte brengen.

Voor dit jaar heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond – na overleg met de studenten – ervoor gekozen om na te denken over het thema ‘Israël en de kerk’. Na de opening door ds. J.A.W. Verhoeven hoopt ds. E. van den Noort uit Nijkerk in een bijbels-theologische lezing in te gaan op de plaats van het huidige Joodse volk in het verstaan en prediken van het Oude Testament: is er een ‘tegoed’ voor Israël in de beloften van de profeten, en zo ja, hoe ziet dit er dan uit? Ook zal hij stilstaan bij de omgang met de Joodse wortels van het christelijk geloof, om tot slot aandacht te geven aan de exegese van Romeinen 9 tot 11.
Aansluitend zal prof. dr. Bart Wallet uit Amsterdam spreken over de relatie tussen kerk en synagoge. Hij hoopt in te gaan op wat de kerk van de synagoge leren kan, op het onderscheid tussen de politieke staat Israël en het Jodendom als religie en op de houding van christenen ten aanzien van hun ‘oudste broeder’.
Daarna is er een uitvoerige forumbespreking, waaraan de sprekers deelnemen.

Hervormde studenten in de theologie van de verschillende theologische faculteiten die zich met de Gereformeerde Bond verwant weten, worden hierbij uitgenodigd. Daarnaast willen we ook de hervormd-gereformeerde studenten aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede uitnodigen. Van harte welkom!
Klik HIER om je aan te melden.

Informatie

Datum
 
di 21 dec. 2021
13:00 uur