Waar bent u naar op zoek?

Thema-avond “Hervormd-gereformeerde traditie: struikelblok of stapsteen?”

De Hervormde vereniging Waarheid en Vrede te Dordrecht heeft voor DV 15 juni een thema-avond belegd. De titel luidt: Hervormd-gereformeerde traditie: struikelblok of stapsteen? Professor F.G. Immink zal hierover een inleiding houden.

Hij ziet de Gereformeerde Bond als een beweging in de kerk die de klassiek-gereformeerde traditie wil voortzetten. Deze traditie is orthodox in de leer en bevindelijk in het geloofsleven. De inleider zal dit uitwerken aan de hand van enkele thema’s: geloof en bevinding; de gereformeerde eredienst; de viering van het Heilig Avondmaal. Daarbij zal ook ingegaan worden op hedendaagse ontwikkelingen en spanningen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld stromingen in de bevindelijk-gereformeerde geloofsrichting, liedkeuze of besef van blijvende zondigheid. In de Waarheidsvriend verschenen onlangs (in nummer 16 en 17) twee artikelen over dit thema van de hand van professor Immink: deze ‘overlevering’ kan een mooie voorbereiding zijn op de thema-avond. We zien uit naar een goede en leerzame bijeenkomst. Aanvang 20:00 in de wijkzaal van de Pauluskerk , Nassauweg 1, 3314 ND Dordrecht . Een boekentafel van de Gereformeerde Bond is aanwezig.  Jong tot oud, hartelijk welkom!

Informatie

Datum
 
wo 15 jun. 2022
20:00 uur