Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Ds. J. Belder en dr. A.A. Teeuw

Mijn leven voltooid?

In korte tijd zijn de woorden ‘voltooid leven’ in Nederland ingeburgerd.

Toegenomen medische en technische kennis én afnemend besef van God als Schepper maken dat déze vragen klinken: Wat is ondraaglijk of uitzichtloos lijden? Wat verstaan we onder een voltooid leven? Is (zelf)euthanasie een humaan antwoord?
Dankbaar kondigen we hier een nieuwe uitgave in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond aan, Mijn leven voltooid? De uitgave is geschreven door ds. J. Belder uit Harskamp en dr. A.A. Teeuw uit Ridderkerk. In het zoeken naar een antwoord op actuele en klemmende vragen leven beide auteurs zich in de moderne mens in én slaan zij de Bijbel als richtinggevend boek open. Zo wijzen ze met het oog op onze kwetsbare naasten een begaanbare weg. Palliatieve zorg als beter alternatief voor euthanasie krijgt ruime aandacht.
Mijn leven voltooid? verscheen bij Royal Jongbloed in Heerenveen, telt 199 bladzijden en kost € 13,95. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.