Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Onder redactie van P.J. Vergunst

Bijbels dagboek ‘Bagage’ ontvangt herdruk

Van het in 2015 onder de titel Bagage verschenen Bijbels dagboek is een herdruk verschenen. Dertien jongere hervormde predikanten (Gereformeerde Bond) gaven aan deze uitgave hun medewerking.

In dit dagboek willen de auteurs hun lezers voorgaan in het nauwkeurig lezen en luisteren naar de inhoud van de Bijbel, om zo te horen wat God te zeggen heeft.
Bagage biedt een boodschap voor het geloofsleven en handreikingen voor het christenleven in de praktijk. Het is een bijbels dagboek dat zich richt op de jonge generatie van twintigers en dertigers en focust op de dagelijkse omgang met God. In het boek komen herkenbare en alledaagse thema’s aan de orde waarmee jongere mensen in het dagelijks leven in aanraking komen, zoals tijdsbesteding, conflicten met andere mensen, bezit en rijkdom, relaties en ons gebed voor vervolgde christenen.
De Bijbel is het belangrijkste geschenk dat een mens in zijn leven kan krijgen. In dit boek is wijsheid tot de zaligheid te vinden, wijsheid die een christen in het gewone leven zichtbaar maakt. Het doel van dit dagboek is om hieraan dienstbaar te zijn.
Dit dagboek verscheen onder redactie van P.J. Vergunst. Medewerking verleenden ds. B.J. van Assen, ds. M.P.D. Barth, dr. J.A. van den Berg, ds. L.W. den Boer, ds. M. van Dam, ds. D.M. Heikoop, ds. C.H. Hogendoorn, ds. G.H. Kruijmer, ds. H.J.T. Lubbers, ds. H.I. Methorst, ds. J.M. Molenaar, ds. C.J. Overeem en ds. T. de Ridder.
Bagage is een uitgave van Boekencentrum in Zoetermeer, telt 384 blz. en kost € 21,50.