Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Brochure "Naar Christus toe" (niet meer leverbaar)

Onder de titel Naar Christus toe. Het geheim van de prediking voor onze tijd doordacht is de brochure over de prediking die onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond verscheen. In kort bestek wordt ingegaan op wat de bediening van het Woord is, op de verhouding wet en evangelie, op wat we verstaan onder de dwaasheid van de prediking enz.

Ds. H.J. Lam schreef deze brochure in 2005, het jaar waarin de prediking tijdens vele activiteiten van onze vereniging aan de orde gesteld werd. We hopen van harte dat de inhoud mag dienen tot verdieping van het zicht waar het in de prediking om gaat, het zien van het Lam van God. Gespreksvragen maken de brochure geschikt voor bespreking in kring of kerkenraad. De brochure sluit af met een aantal vragen die het gesprek over een concrete preek kunnen ordenen. In een woorden- en namenlijst zijn minder bekende begrippen uitgelegd en in de brochure genoemde personen kort nader aangeduid.

De brochure Naar Christus toe is niet meer leverbaar.