Waar bent u naar op zoek?

Auteur: P.J. Vergunst

'Dienst van mensen' beschrijft deel van geschiedenis Geref. Bond

De bundel Dienst van mensen. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten beschrijft een deel van de geschiedenis van de hervormd-gereformeerde richting in de Nederlandse Hervormde Kerk.

P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, tekent in dit boek door middel van uitgebreide vraaggesprekken het persoonlijke en ambtelijke leven van tien hervormde predikanten: ds. C. van den Bergh, de vorig jaar overleden ds. J.C. Schuurman, ds. C.J.P. Lam, ds. H. Visser, ds. E.F. Vergunst, ds. H.J. de Bie, ds. L. van Nieuwpoort, dr. A. Noordegraaf, prof. dr. W. Balke en ds. W. Chr. Hovius.

Gestempeld door de crisisjaren en de oorlogstijd hebben zij in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw de gemeenten gediend. Het boek biedt daarom niet alleen een schat aan levenslessen, maar ook een stukje geschiedenis van hervormd-gereformeerd kerkelijk leven.

‘Dienst van mensen’ verscheen bij Groen in Heerenveen, telt 148 blz. en kost € 17,50.

Prijs:
€17.50

Aantal bladzijden:
148 bladzijden

ISBN:
9 789 058 299 480