Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Feestvieren met Israël

Maar liefst zeventig dagen per jaar viert het Joodse volk feest.

Wat kunnen christenen leren van de Joodse manier van feestvieren? Drs. Albert Groothedde, Israëlconsulent voor het Centrum voor Israëlstudies en woonachtig in Jeruzalem, gaat in bijgevoegde themabrochure in op deze vraag. Bij de Joodse feesten wordt Gods handelen met Israël in het verleden, heden en de toekomst gevierd. Het zijn feesten van terugzien, bezinning en vooruitzien. Vaak zijn Joodse feesten tot in de kleinste details doordacht. Alles heeft een diepere betekenis: het eten en drinken dat op tafel komt, de teksten die worden gelezen, de liederen die worden gezongen.
De auteur geeft een overzicht van welke Joodse feesten er zijn en wat de achtergrond is van sommige gebruiken. Hij gaat onder andere in op de vraag of christenen de Joodse feesten ook moeten vieren.
De redactie hoopt dat met deze brochure een impuls gegeven kan worden aan verdieping en revitalisatie van het vieren van de christelijke feestdagen en een beter begrip van Gods handelen in de geschiedenis, het heden en de toekomst.
De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar via info@gereformeerdebond.nl lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!