Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Hoe ver reikt onze christelijke gastvrijheid en zijn daar ook grenzen aan? Dat is de hamvraag in de nieuwe themabrochure over vluchtelingen. De enorme toestroom leidt tot allerlei problemen, bijvoorbeeld rond huisvesting, en roept veel vragen en emoties op. Vluchtelingen en migranten worden als een bedreiging ervaren voor onze welvaart en veiligheid, ook door veel christenen. Als vluchtelingen ook nog eens een andere geloofsachtergrond hebben, kan dat gevoelens van onvrede en zelfs angst oproepen. Problemen genoeg, dus. In Grenzen aan gastvrijheid?, de themabrochure die op 26 januari 2023 bij De Waarheidsvriend is gevoegd, roept Marco Vos van stichting Gave ertoe op met ontferming te kijken naar de mensen die naar ons land komen. ‘Jezus zegt dat Hijzelf in de gedaante van een vreemdeling naar ons toe kan komen. Daarom is er geen ruimte voor hardheid in het spreken over vluchtelingen.’
De brochure sluit af met enkele gespreksvragen voor studenten en hun ouders, voor studenten en kerkenraadsleden samen, en voor kerkenraden.
Ze is hieronder te downloaden. Kerkenraden en andere geïnteresseerden kunnen gratis gedrukte exemplaren aanvragen. Verder staat op de website van stichting Gave een pagina met linkjes naar informatie die in de brochure wordt genoemd, zodat die eenvoudig te vinden is (zie: gave.nl/nieuws/brochure-waarheidsvriend).

De Gereformeerde Bond publiceert drie keer per jaar een bezinnende themabrochure over een actueel onderwerp dat christenen vandaag bezighoudt. Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar lid worden van de Gereformeerde Bond. Meld u aan via de button ‘Word lid’ of per mail via info@gereformeerdebond.nl. Aanbevolen!