Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Aart Peters

Gemeente in beweging

Als twaalfde deel in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond is het boekje Gemeente in beweging van Aart Peters verschenen. De auteur, al 25 jaar werkzaam bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, behandelt hierin de vraag hoe we gemeente kunnen zijn in het spanningsveld van traditie en vernieuwing. Hij tekent een aantal trends en veranderingen in de samenleving die ook op de kerk van invloed zijn. Visies op zaken die lang gemeengoed waren, komen in een ander daglicht te staan, zoals de prediking en de inrichting van de eredienst.

Bij veel christenen leeft de vraag: hoe komen wij in contact met de moderne mens die op zoek is naar antwoorden op levensvragen? Ook is er een groot verlangen van gemeenteleden en kerkenraden om toe te nemen in geloof en een levende geloofsgemeenschap te zijn. De auteur pleit voor een bijbelse visie op de (toekomst van de) gemeente en haar toekomst. Het komt aan op een identiteit die herkenbaar is voor de gemeente zelf en haar omgeving. Open communicatie in de gemeente over haar roeping is van groot belang. Maar allereerst is een biddende gemeente nodig om Gods weg met Zijn kerk te ontdekken.

Gemeente in beweging is voorzien van een Woord vooraf van dr. A. Noordegraaf. Geschikt voor persoonlijke bezinning en bespreking in kerkenraad en gesprekskring. Aan elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd

Prijs:
€13.95 niet meer leverbaar

Aantal bladzijden:
184 bladzijden

ISBN:
9 789 058 299 220