Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Geref. Bond geeft brochure over de prediking uit

Nadenken over de prediking met het oog op de wekelijkse concrete verkondiging – het loopt als een rode draad door de geschiedenis van de Gereformeerde Bond. De brochure ‘Instrument van de Geest. Gedachten over hervormd-gereformeerde prediking’ is een laatste schakel aan deze langer wordende ketting.

Deze brochure bevat het rapport van de commissie Prediking van de Gereformeerde Bond. De leden van de commissie beluisterden en vergeleken oudere en recent gehouden preken, bestudeerden veel publicaties over de prediking, duidden het hedendaagse leefklimaat én hebben een bijbels gefundeerde weg gewezen als antwoord op de vraag wat hervormd-gereformeerde prediking aantrekkingskracht kan geven. Dit werk is gedragen door het verlangen dat het primaat van de prediking opnieuw volop wordt erkend door kerkenraden en gemeenteleden. Dit werk is gedragen door het besef dat een preek geen verhandeling is, geen lezing, geen commentaar op een bijbeltekst, maar een worstelwedstrijd om de eer van God en het behoud van mensen.

De brochure ‘Instrument van de Geest. Gedachten over hervormd-gereformeerde prediking’ is te bestellen door het overmaken van € 6,00 (incl. porto) op ING-rekening NL25 INGB 0002 9370 21, t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn, o.v.v. brochure ‘Prediking’. Wie er vijf of meer bestelt, betaalt € 5,00 per stuk.

De prediking – we mogen haar blijven zien als het werk van Christus, van de Heilige Geest. Vanuit deze overtuiging is deze brochure neergelegd op het bureau van alle dienaars van het Woord, op de tafel van de kerkenraden, in de handen van de gemeenten.