Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Handreiking over schepping en evolutie

De discussie over schepping en evolutie was in 2009, het Darwinjaar, ook in de kring van de Gereformeerde Bond intensief. Het leidde onder andere tot een speciale bijeenkomst voor predikanten, omdat zij geroepen zijn in prediking en catechese leiding aan de gemeenten te geven. Na deze bijeenkomst besloot het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond een handreiking te laten uitgaan naar de gemeenten en de kerkenraden.

Deze handreiking staat onder het motto van de woorden uit Hebreeën 11: ‘Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.’ Ter stimulering van het gesprek in kerkenraad of gemeente hebben we aan onze handreiking enkele gespreksvragen toegevoegd. Op deze plaats is de handreiking ook te downloaden.