Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Literatuurlijst voor opbouw van een bibliotheek

Deze lijst is bedoeld voor theologiestudenten en predikanten om zich te oriënteren op de literatuur van de onderstaande vakgebieden. De nadruk ligt op recente literatuur die behulpzaam kan zijn bij de bestudering vanuit orthodox protestants perspectief. Er zijn veel algemeen bekende boeken en naslagwerken die hier buiten beschouwing blijven en bekend verondersteld worden. Deze lijst is aanvullend bedoeld, om een richting te wijzen, en is niet volledig.
De verantwoordelijkheid voor de samenstelling ligt bij de Commissie Theologie van de Gereformeerde Bond. Het moge duidelijk zijn dat dit niet betekent dat de commissie zich achter de inhoud van elke uitgave stelt en daarvoor verantwoordelijkheid neemt. Contact: info@gereformeerdebond.nl

In het PDF-bestand vindt u alle aanbevelingen.