Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Mijn kind een prins(es)?

Worden kinderen en jongeren behandeld als prinsen en prinsessen?

Mensen die veel werken met kinderen en jongeren, klagen hierover. De jonge generaties zijn alleen maar gewend positieve dingen te horen, krijgen nooit tegengas en hebben alles wat hun hartje begeert. Dr. Elsbeth Visser-Vogel, senior docent en onderzoeker aan de Christelijke Hogeschool Ede, zet het probleem uiteen in de bijgesloten themabrochure Mijn kind, een prins(es)? Het probleem ligt niet zozeer bij de jongeren zelf, maar bij de ouders, schrijft zij. Hoe moeten we als christelijke opvoeders kijken naar onze kinderen en met welke idealen moeten we hen opvoeden?
De redactie hoopt dat deze praktische brochure inzichten geeft bij het opvoeden van de kinderen en jongeren die God ons heeft toevertrouwd, en een stimulans vormt tot gesprek over dit onderwerp.
De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar via info@gereformeerdebond.nl lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!