Waar bent u naar op zoek?

Auteur: P.J. Vergunst (red.)

'Mijn leven is voor U', een mooi belijdenisgeschenk

Mijn leven is voor U. Belijden dat niet vanzelf spreekt zo luidt de titel van het boekje, dat zich richt op de jongeren van de kerk die belijdenis van het geloof gaan afleggen. Het is bedoeld als geschenk (van kerkenraden en anderen) aan hen. De uitgave laat zien dat belijdenis doen niet betekent je aan God verbinden en daardoor met een goed gevoel, op prettiger wijze kunnen participeren in de samenleving.

Christen zijn moet ons wat kosten. Want het navolgen van Jezus betekent dat ook het leven van jongeren haaks komt te staan op het moderne levensgevoel, dat hij of zij een vis is die tegen de stroom zwemt. Volharden in het geloof betekent ondanks alles vasthouden aan wat God gezegd heeft. De navolging van Christus is niet anders dan kruisdragen. Het is van betekenis dat christenen in vroeger tijden tegen de nieuwe lidmaten zeiden: ‘Welkom in de strijd’.

De tien auteurs van Mijn leven is voor U laten zien hoe je in onze tijd het christelijk geloof kunt belijden, Wie daarbij nodig is en hoe je erin kunt volharden. De hoofdstukken zijn geschreven in een voor jongeren toegankelijke taal, zonder populair te zijn. Aan deze uitgave werkten mee ds. J. Alma, ds. P.F. Bouter, ds. C.H. Bijl, ds. W.J. Dekker, ds. E.K. Foppen, ds. J. Harteman, ds. H. Russcher, ds. L. Schaafsma, ds. J.A.W. Verhoeven en P.J. Vergunst. De laatste verzorgde ook de redactie.

Mijn leven is voor U verscheen bij uitg. Groen in Heerenveen, telt 120 blz. en kost € 15,50. Verkrijgbaar in de boekhandel.

Prijs:
€15.50

Uitgave:
6e druk

Aantal bladzijden:
120 bladzijden

ISBN:
9 789 088 970 030