Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Dr. J. de Gier

Provocatie en inspiratie

Provocatie en inspiratie. De plaats van God en de Bijbel in de naoorlogse literatuur – dat is de titel van het nu verschenen vijftiende deel in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond. De Edese neerlandicus dr. J. de Gier onderzoekt welke plaats God en de Bijbel, zowel negatief als positief, in de literatuur van na de oorlog hebben. Specifieke aandacht besteedt hij aan de christelijke literatuur van de laatste halve eeuw. Deze uitgave is niet alleen van belang voor allen die de literatuur volgen of onze cultuur willen verstaan, maar is ook heel geschikt voor leeskringen.

De secularisatie heeft de afgelopen halve eeuw diep ingegrepen in onze samenleving. Ook de literatuur, die als thermometer van het levensklimaat fungeert, werd niet ongemoeid gelaten.

Toch blijken God en de Bijbel in een aanzienlijk aantal naoorlogse literaire teksten een plaats te hebben en lang niet altijd in negatieve zin. En van onder meer W.F. Hermans en Maarten ’t Hart is sprake van verzet, provocatie of ironische afwijzing. In andere teksten daarentegen, bijvoorbeeld van Willem Elsschot en Frans Keilendonk. is de Bijbel juist een inspirerende culturele bron. En een nog diepgaander inspiratie treffen we aan in de christelijke literatuur: daar functioneert de Bijbel als bron van het geloof.

Dr. J. de Gier (1939) is neerlandicus en was tot zijn pensionering opleider en coördinator aan enkele lerarenopleidingen Nederlands in het hbo.

Prijs:
€13.95 niet meer leverbaar

Aantal bladzijden:
148 bladzijden

ISBN:
9 789 058 299 920