Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Dr. ir. J. van der Graaf

Rome omsloten door de Traditie

Onder de titel Rome omsloten door de Traditie. Van Augustinus tot Benedictus XVI verscheen deel 16 in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond, geschreven door dr. ir. J. van der Graaf. Hij gaat daarin in op de vraag of de Rooms-Katholieke Kerk, zoals die zich vandaag vertoont, veranderd is. Voor de beantwoording van die vraag is het van belang welk ijkpunt gekozen wordt: ligt dat in de vroegchristelijke kerk, bij het concilie van Trente, bij het Tweede Vaticaanse Concilie?

In deze uitgave worden enkele hoofdlijnen van Augustinus tot de huidige paus, Benedictus XVI, getrokken.
Het boek bevat twee interviews met prominente rooms-katholieken. Augustinuskenner prof. dr. P. van Geest gaat diep in op vragen aangaande de begintijd van de christelijke kerk, vooral bij Augustinus. En de priester Antoine Bodar laat zijn licht schijnen over de situatie vandaag, tegen de achtergrond van de geschiedenis. Mede aan de hand van wat in de interviews naar voren komt, behandelt de auteur drie thema’s: de leer van de rechtvaardiging, het Schriftgezag, en de leer aangaande kerk, ambt en sacrament. Om van daaruit in te gaan op de vraag of Rome veranderd is.

Prijs:
€13.95 uitsluitend te bestellen via het kantoor van de Gereformeerde Bond

Aantal bladzijden:
152 bladzijden

ISBN:
9 789 058 299 950