Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure 23 Huisbezoek

Zonder een specifieke aanleiding een bezoek krijgen van een ambtsdrager van je kerkelijke gemeente, het is een waardevolle traditie.

Helaas is de praktijk tegenwoordig in veel gemeenten dat leden alleen bezoek krijgen bij bijzondere gelegenheden. Waarom is huisbezoek belangrijk voor het gemeenteleven? Hoe moet een huisbezoek voorbereid worden en wat wordt er tijdens zo’n bezoek ter sprake gebracht? Ds. H.G. de Graaff bespreekt deze en andere vragen in de brochure ‘Huisbezoek’ die de Gereformeerde Bond uitgeeft. Aan het eind van de brochure zijn vragen opgenomen die behulpzaam zijn voor bezinning op de praktijk van het huisbezoek.
De brochure is te downloaden via www.gereformeerdebond.nl. Kerkenraden én andere geïnteresseerden kunnen tevens gratis exemplaren aanvragen. De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Wie dit werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar via info@gereformeerdebond. nl lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!