Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure ‘Ademruimte voor Gods recht’

Het bijbels perspectief op gerechtigheid kan zomaar schuren met de waarden die in onze samenleving geworteld zitten. Begrijpen wij het als mensen die korter hebben gewerkt, hetzelfde loon krijgen als zij die vanaf de vroege morgen gewerkt hebben, zoals in de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard?

Antonie Treuren omschrijft in de nieuwste themabrochure van de Gereformeerde Bond, getiteld Ademruimte voor Gods recht, het onderwerp gerechtigheid als het geven of herstellen van de lof die God toekomt. Gerechtigheid gaat volgens hem over relaties: de relatie tussen God en Zijn schepping, tussen mensen onderling en tussen mensen met de rest van de schepping.

Gerechtigheid heeft dus niet alleen betrekking op conflictsituaties, ook op de natuur is ze van toepassing. Treuren: ‘Wij behoren zo met de schepping om te gaan dat ook zij in staat wordt gesteld God te loven.’ Dat gebeurt nu niet. We gebruiken veel meer van de aarde dan dat haar herstellend vermogen toelaat.

De brochure sluit af met een aantal vragen die in een groep besproken kunnen worden, maar ook geschikt zijn voor persoonlijk gebruik. Ze is te downloaden via www.gereformeerdebond.nl. Kerkenraden en andere geïnteresseerden kunnen gratis exemplaren aanvragen.

De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden.

Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar via info@gereformeerdebond.nl lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!