Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure 'Begraven en cremeren'

Voorstanders van crematie onder christenen stellen vaak dat de Bijbel nergens expliciet het cremeren verbiedt.

Volgens ds. J. van der Meijden betekent dit niet dat het in de Bijbel om het even is of we kiezen voor begraven of cremeren. ‘Wij begraven onze doden.’ De predikant uit Rijssen is auteur van de themabrochure ‘Begraven en cremeren’.
Extra exemplaren van de brochure zijn gratis beschikbaar via info@gereformeerdebond.nl. De brochure is ook te downloaden via www.gereformeerdebond.nl. De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer gratis een bezinnend en actueel katern, telkens over onderwerpen die de christen van vandaag raken. Wie dit (en ander) werk van de bond wil steunen, nodigen we uit om lid te worden (à 10 euro per jaar).