Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure ‘Christelijk onderwijs’

In Nederland wordt christelijk onderwijs steeds minder vanzelfsprekend

Scholen en gezinnen staan in de gure wind van de secularisatie. Daarom is de vraag wat vandaag de dag de waarde is van christelijk onderwijs urgent geworden. Drs. H. Vermeulen gaat in de themabrochure ‘Christelijk onderwijs’ uitgebreid op deze vraag in. Abonnees treffen deze brochure bij De Waarheidsvriend aan. Extra exemplaren van de brochure zijn gratis beschikbaar via info@gereformeerdebond.nl. De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer gratis een bezinnend en actueel katern, telkens over onderwerpen die de christen van vandaag raken. Wie dit (en ander) werk van de bond wil steunen, nodigen we uit om lid te worden (à 10 euro per jaar). Graag opgave via info@gereformeerdebond.nl.