Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure ‘Geweld in de Bijbel’

Is de Bijbel een boek dat geweld bevordert?

Het is een vraag die veel mensen, christenen en niet-christenen, bezighoudt. Voor niet-christenen is de vraag meestal ruimer: bevordert religie geweld? Kijk maar naar de terreuraanslagen in naam van de islam.
Christenen lijken steeds meer in hun maag te zitten met de ‘moeilijke teksten’ van de Bijbel, met name het bevel tot het uitroeien van de Kanaänieten bij de verovering van het beloofde land. Om maar niet te spreken van het boek Richteren.
Dr. Hetty Lalleman, docent Oude Testament in Londen, geeft in de themabrochure Geweld in de Bijbel, die de Gereformeerde Bond uitgeeft, aanzetten tot het bespreken en doordenken van deze actuele thematiek.