Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure Israël en de Palestijnen

Bij de Waarheidsvriend 21/2011 zat de themabrochure “Israël en de Palestijnen”. Ds. M. van Campen gaat in op de relatie tussen Israël en andere volken in het licht van de geschiedenis en de huidige gebeurtenissen.

Wie de Bijbel onbevangen probeert te lezen, ontkomt niet aan de conclusie dat het Joodse volk een unieke plaats heeft in het heilshandelen van God. Israël is Gods uitverkoren volk. Waarom? Omdat het zo’n begaafd en hoogstaand volk is? Zeker niet. Israël dankt haar verkiezing niet aan eigen kwaliteiten. Het is Gods vrije liefde en genade.

(Foto : freestockphoto.nl)