Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure Jongeren onder druk

Hoe gaat het met de jongeren in Nederland?

Uit een recente studie blijkt dat een op de vier studenten kampt met burn-outklachten, en dat een op de zeven leeft met angst- en depressieklachten. Niet alleen studenten hebben last van dit soort klachten; bijna de helft van de jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar geeft aan (heel) moe te zijn. Hoe komt dit toch? Drs. A.W. van Vugt, jeugdouderling te Lienden en directeur bij de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), schreef een brochure over dit onderwerp, Jongeren onder druk, waarbij hij ingaat op deze vragen. De prestatiemaatschappij waarin we leven en de stroom van informatie die we te verwerken krijgen, doen wat met ons allemaal, en zeker ook met jongeren. Hoe kan de christelijke gemeente er zijn voor jongeren en tegenwicht bieden aan de prestatiecultuur? Hoe kunnen ouders hun kinderen leren om te gaan met de eisen die de maatschappij stelt?
De redactie hoopt dat de brochure zal stimuleren tot bezinning op deze thematiek. De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar via info@gereformeerdebond.nl lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!