Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure Kerk en leiderschap

Hoe hoort leiderschap er binnen de kerk uit te zien?

In de brochure ‘Kerk en leiderschap’ die de Gereformeerde Bond uitgeeft, gaan dr. E.E. Bouter en dr. C.P. Boele op deze kwestie in. Het is van belang dat er bij de mensen die leiding geven in de gemeente, sprake is van kerkelijk besef. De kerk is geen club maar een planting van God. Door kerkelijke breuken is dit besef onder spanning komen te staan. Een leider moet juist de eenheid van de kerk bewaren, betogen de auteurs in navolging van Augustinus. Behalve bij deze kerkvader gaan dr. Bouter en dr. Boele ook bij Gregorius de Grote, bisschop van Rome (590-604), in de leer wat betreft leiderschap binnen de kerk.

De brochure is te downloaden via www.gereformeerdebond.nl. Kerkenraden én andere geïnteresseerden kunnen tevens gratis exemplaren aanvragen. De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Wie dit werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar via info@gereformeerdebond. nl lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!