Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure Leren omgaan met media

Om gemeenteleden toe te rusten, is het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond een reeks themabrochures gestart. ‘Leren omgaan met de media’ is inmiddels verschenen. Gedrukte exemplaren zijn te verkrijgen via de voorlichter.

Het is de bedoeling dat abonnees op De Waarheidsvriend elke vier maanden een bezinningsbrochure ontvangen. Staat in de eerste uitgave het mediagebruik centraal, in januari zal dat het pastoraat en kerkenraadsbeleid rond echtscheiding en hertrouwen zijn. Algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond drs. P.J. Vergunst: ‘De onderwerpen die we presenteren, raken de christen van vandaag, of zouden dat moeten doen. De christelijke gemeente leeft in een cultuur waarin het christelijk geloof voor de meerderheid niet relevant is. Dan is concrete toerusting heel belangrijk. Wij reiken kerkenraden en opvoeders aan de Bijbel ontleende argumenten aan om tot verantwoorde keuzen te komen.’

Lezers van De Waarheidsvriend ontvangen de uitgaven gratis. Ze krijgen daarnaast tegen kostprijs een speciale map aangeboden om de brochures als naslagmateriaal te bewaren. Vergunst: ‘Dit omdat de onderwerpen zich niet alleen lenen voor gesprek in het gezin en tijdens huisbezoek, maar ook als thema voor een gesprekskring en de opening van de kerkenraadsvergadering.’
Vertrekpunt in de eerste uitgave is dat terugtrekken uit de mediacultuur in de praktijk onmogelijk is. De vraag waarop de auteur, drs. A.W. van Vugt, een antwoord zoekt is: hoe ga je als christen goed om met de mogelijkheden en bedreigingen die de media met zich meebrengen? En: hoe wijs je als ouders, jeugdwerkers en leerkrachten kinderen daarin de weg? De brochure geeft concrete handreikingen voor de praktijk: ‘Geef je kind geen pc of tv op de eigen kamer’ en: ‘Vasten in je internetgebruik kan goed zijn.’