Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure 'Nederlanders en de kerk'

Met zo’n driekwart van de Nederlanders blijkt de kerk geen raakvlak te hebben. De analyse die onderzoek- en adviesbureau Motivaction over de Nederlandse bevolking en hun relatie tot de  protestantse Kerk schreef, is voor de kerk niet opwekkend. Tegelijk is de belangstelling voor religie en spiritualiteit groter dan de kerk zich vaak realiseert. Drs. Wim Dekker, docent sociologie aan de CHE, gaat in de brochure in op de diverse leefstijlen van Nederlanders en de vragen die hetonderzoek aan de kerk stelt.

Extra (gedrukte) exemplaren van de brochure zijn beschikbaar via info@gereformeerdebond.nl.

De Gereformeerde Bond verspeidt de uitgave gratis.
Wie dit en ander werk van de Bond wil steunen, nodigen we uit om lid te worden (á 10 euro per jaar).