Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Themabrochure ‘Samen bidden’

De Heere Jezus leerde met het Onze Vader dat het gebed geen zaak is van de enkeling alleen.

Dr. P. Veerman uit Katwijk reikt in de themabrochure ‘Samen bidden’ handvatten aan om binnen gezinnen en in de gemeente samen het aangezicht van God te zoeken. Abonnees treffen deze brochure vandaag bij De Waarheidsvriend aan.
Extra exemplaren van de brochure, voor het gesprek in de gemeente, zijn gratis beschikbaar via info@gereformeerdebond.nl. De brochure is ook te downloaden via www.gereformeerdebond.nl. De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer gratis een bezinnend en actueel katern, telkens over onderwerpen die de christen van vandaag raken. Wie dit (en ander) werk van de bond wil steunen, nodigen we uit om lid te worden (à 10 euro per jaar). Aanbevolen!