Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Piet Vergunst (red.)

'Toch gescheiden' vraagt aandacht voor gescheiden gemeenteleden

NU AL TWEEDE DRUK 

De toename van het aantal gebroken huwelijken betekent niet dat we in de kerk steeds beter leren omgaan met gescheiden gemeenteleden. Om die reden verscheen vanuit de Gereformeerde Bond het boek Toch gescheiden. Over de complexiteit van een gebroken huwelijk.

 

Een enkele zin kan een hele wereld ontsluiten. ‘Ik heb sinds ik in deze gemeente werk, meer met echtscheidingen te maken gehad dan dat ik huwelijk gesloten heb,’ vertelt een predikant, ruim twee jaar na zijn intrede. De woorden tonen de werkelijkheid van het leven van veel gemeenteleden. De toename van het aantal echtscheidingen maakte tot nu toe niet dat we in de gemeenten beter leerden omgaan met gescheiden gemeenteleden. Vaak is er geen inzicht in het leed en de complexe werkelijkheid van gescheiden mensen.
Deze gescheiden vrouwen en mannen erkennen de geldigheid van Gods gebod – niet echtbreken – en zeggen met de titel van dit boek niettemin: Toch gescheiden. Ze ervaren het als een nederlaag.

Het boek wil een liefdevolle, pastorale bijdrage leveren aan het leven van alle mensen die met echtscheiding te maken hebben en die zich tegelijk verbonden weten met Gods Woord. Met indringende beschouwingen over schuld, vergeving, en ‘luisterend’ pastoraat.

Naast een vijftal ervaringsverhalen ook de visie van pastor en hulpverlener. Medewerking verleenden – naast de redacteur van de bundel: ds. G. Lustig, ds. A. van Lingen, ds. C.H. Hogendoorn, ds. G. de Fijter, Wilco Kroon en John Robbemond (beiden therapeut bij Eleos).

Toch gescheiden telt 144 blz., kost € 15,90 en verscheen bij uit. Boekencentrum in Zoetermeer. De redactie was in handen van Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.