Waar bent u naar op zoek?

Auteur: drs. P.J. Vergunst

Vervolgd om Jezus' wil

Vrijwel dagelijks berichten de christelijke media ons over de zorgelijke omstandigheden waarin miljoenen christenen zich wereldwijd bevinden. Het eenvoudige, radicale geloof van hen die geslagen, gemarteld of gediscrimineerd worden omdat ze de naam van Jezus Christus belijden, maakt altijd weer indruk. Het houdt christenen in Nederland een spiegel voor.

In ‘Vervolgd om Jezus’ wil. Lijden van christenen in Afghanistan, Bhutan, China, Egypte, India, Jemen, Laos, Noord-Korea, Oezbekistan en Somalië’ brengt ds. J. het Lam uit Harderwijk de nieuwtestamentische gegevens over lijden en vervolging in relatie tot het leven van Nederlandse christenen. In het tweede deel wordt in tien kortere hoofdstukken concrete informatie over het lijden van christenen in tien landen gegeven: Afghanistan, Bhutan, China, Egypte, India, Jemen, Laos, Noord-Korea, Oezbekistan en Somalië. Bij de selectie hiervan is de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging van de stichting Open Doors leidend geweest en is gezorgd dat verschillende vormen van vervolging aan de orde komen. We brengen deze uitgave graag onder de aandacht van allen die persoonlijk of in kringverband willen nadenken over Paulus’ woord aan Timotheüs dat ‘allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, vervolgd zullen worden’.

Vervolgd om Jezus’ wil verscheen onder redactie van drs. P.J. Vergunst (in samenwerking met de stichting Open Doors)

Prijs:
€14.95 niet meer leverbaar

Aantal bladzijden:
204 bladzijden

ISBN:
9 789 058 298 640