Waar bent u naar op zoek?

Auteur: Ds. J. Kommers en A. Kommers-Visser

Zending zonder franje. Over roeping, vreugde en aanvechting

In Zending zonder franje, vertellen ds. J. Kommers en zijn vrouw, sinds 2007 predikantsgezin in Lelystad, over de roeping, vreugde en aanvechting als je gehoorzaam wilt zijn aan God. Zij hebben jarenlang gewerkt op het zendingsveld in Afrika: in de jaren tachtig in Kenia, vanaf 2000 in Mozambique. Eerlijk vertellen de auteurs over de spanning tussen theorie en de weerbarstige praktijk van het zendingswerk en wat dat betekende voor hun werk en gezin. Ook laten ze uitkomen dat zending geen optie is die een christen kan overwegen, maar een bijbelse opdracht. Zending blijkt vaak een confrontatie met boze machten en krachten, waarbij voorbede uit de thuisgemeente(n) en gebed als krachtig wapen nodig is om als christen dienstbaar te zijn aan God.

Zending zonder franje gaat ook in op de vraag die jonge mensen kunnen stellen, namelijk hoe ze weten dat God hen in Zijn dienst roept. De sleutelwoorden in deze uitgave zijn vertrouwen en gehoorzaamheid: de zending wordt ontdaan van alle romantiek en de aandacht van de lezer wordt gericht op God, Die de Getrouwe is. Achter in het boek is een aantal foto’s opgenomen om een beeld te geven van het leven in een zendingsgebied.

Zending zonder franje is geschikt voor gemeenteleden, maar ook voor leden van zendingscommissies, bij voorbeeld om te gebruiken bij de opening van een vergadering.

Prijs:
€15.95 niet meer leverbaar

Aantal bladzijden:
168 bladzijden

ISBN:
9 789 058 298 450