Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Zicht op de kerk

Het enkele feit dat de Gereformeerde Bond bestaat, zorgt voor een zekere spanning in de relatie tot de kerk waartoe we behoren, de Protestantse Kerk in Nederland. Al te gemakkelijk verliezen gemeenteleden die in een hervormd-gereformeerde gemeente meeleven hun roeping in het geheel van de kerk uit het oog. Soms zelfs beseffen ze nauwelijks tot welke kerk ze behoren. Ze gaan naar een bondsgemeente… Zelfs meelevende leden kunnen deze gedachten koesteren.

Wie niet weet van het voorrecht tot de kérk te behoren, kan zijn plaats niet op een bijbelse wijze innemen. Vijf jaar geleden zijn we er op onthutsende wijze mee geconfronteerd waartoe een vertroebeld zicht op de kerk kan leiden. De scheuring als gevolg van de vereniging van drie kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland raakte met name gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond ziet het als een kerntaak de betrokkenheid op de kerk gaande te houden. Daarom verscheen de brochure Zicht op de kerk, bedoeld voor bespreking in kerkenraden en op kringen.

In deze brochure bundelen we vier bijdragen. Tijdens de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Bond in april 2006 sprak prof. dr. G. van den Brink over Vóór de kerk. Honderd jaar Gereformeerde Bond en verder. Tijdens de predikantencontio van de Gereformeerde Bond in januari 2008 sprak dr. H. van den Belt over Hervormd-gereformeerde vragen bij het neocalvinisme, een bijdrage waarin hij analyseerde op welke wijze onze wortels in het denken van Abraham Kuyper ons nog parten spelen. De derde bijdrage is opnieuw van prof. Van den Brink. Bij het 75-jarig bestaan van de Hervormde Mannenbond op gereformeerde grondslag hield hij de herdenkingsrede onder de titel Afkomst en toekomst van de gereformeerde orthodoxie. De laatste bijdrage is van de hand van ds. A. Beens en heeft een iets andere spits, maar die alleen al vanwege het functioneren van het verbond van God met de andere bijdragen verbonden is. Hij legt de vinger bij de godsdienstige opvoeding binnen de kerk, de wijze waarop de vreze des Heeren van generatie op generatie wordt voorgeleefd en overgedragen. Ten diepste is daarbij de vraag: over welke God hebben wij het in de kerk?

Aan deze vier bijdragen zijn gespreksvragen toegevoegd, zodat de artikelen niet alleen geschikt zijn voor persoonlijke overdenking maar ook voor bespreking binnen de kerkenraden of door predikanten onderling. We hopen dat de overdenking en bespreking van deze brochure mag bijdragen aan een verdiept en op de Bijbel geënt zicht op de kerk, opdat we zo in een voortdurend gebed voor haar meewerken aan haar opbouw.

Tegen kostprijs is deze brochure van 62 blz. te bestellen bij het bureau van de Gereformeerde Bond. Dat kan door € 6,00 over te maken (inclusief porto) op IBAN nummer NL25 INGB 0002 9370 21 t.n.v. Bureau Gereformeerde Bond te Apeldoorn, o.v.v. Zicht op kerk. Wie vijf of meer exemplaren bestelt, betaalt € 5,00 per stuk. Wie per giro betaalt, vergeet niet zijn adres te melden!