Adresgegevens

U kunt ons ook bellen of per post iets sturen. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

Ledenadministratie & Bureau Gereformeerde Bond:
Kleine Fluitersweg 253 7316 MX Apeldoorn
Tel. 055-57 66 660
e-mail: info@gereformeerdebond.nl


Algemeen secretaris:
drs. P.J. Vergunst
de Jagershuizen 98
7316 NE Apeldoorn

Voorzitter:
Ds. A.J. Mensink
Omloop 11
8081 VA Elburg 
tel. 0525-682777
e-mail: a.j.mensink@solcon.nl

Secretaris:
dhr. A. Zwerus
Langeweg 31
8166 GV Emst

Financiën:
ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. bureau Gereformeerde Bond Kleine Fluitersweg 253
7316 MX Apeldoorn.

 

Contactformulier