Waar bent u naar op zoek?

column

Abortusrecht

Ir. Bert-Jan Ruissen
Door: Ir. Bert-Jan Ruissen
Politiek
Ethische thema’s
02-04-2024

Is er een recht op abortus? Menig links-liberale collega in het Europees Parlement is overtuigd van wel. Deze groep wil elke vrouw in elk EU-land recht geven op abortus via een EU-verdrag. Malta en Polen moeten hun huidige verbod dan schrappen. Andere EU-landen zouden vrouwen nooit meer een strobreed in de weg mogen leggen.

Mijn heftigste debatten in het Europarlement gaan wel hierover. Half maart was het weer raak. De links-liberalen zagen hun kans schoon nu de Franse president Macron het abortusrecht had vastgelegd in de Franse grondwet.

De argumenten van de abortusfanaten vind ik eigenlijk vrij zwak. Ze zien de ingreep als ‘medische zorg’: terwijl zwangerschap geen ziekte is. Ze spreken over een klompje cellen: terwijl het hartslag heeft. En ze bestempelen abortus als een vrouwenrecht, terwijl er toch een vader bij betrokken is. En de helft van de geaborteerde kinderen toch een vrouw was geworden.

Samen met een aantal gelijkgezinde Europarlementsleden ging ik hier dwars tegenin. Een van de belangrijkste kenmerken van de beschaving is het beschermen van het kwetsbare en het weerloze. En wat is er weerlozer en kwetsbaarder dan een ongeboren kindje in de moederschoot? In de beschaafde wereld past daarom geen abortus, maar zorg voor moeder en kind. Ieder mens is een uniek godsgeschenk. We hebben het bijbelse gebod om onze naaste lief te hebben. Ieder mens (hoe klein ook) is geschapen naar Gods beeld. Deze verdient liefde, respect en zorg.

‘Maar het gaat niet over rechten van kinderen, maar het gaat over rechten van vrouwen’, beet een Kroatische socialist me toe, toen ik zei dat het VN-kinderrechtenverdrag ook spreekt over zorg voor kinderen vóór de geboorte. Hoe kortzichtig en egoïstisch!

Soms vraag ik me af wat deze abortusfanaten in het jaar nul tegen Maria gezegd zouden hebben, toen ze zwanger was van de Heere Jezus. ‘Beste Maria, je bent ongehuwd. Wees modern, ga naar de kliniek. Het is tenslotte maar een klompje cellen.’

Dan was er geen redding mogelijk geweest.

Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ir. Bert-Jan Ruissen
Ir. Bert-Jan Ruissen

is namens de SGP lid van het Europees Parlement.