Waar bent u naar op zoek?

Volharding (2, Gods gave)

Een bemoediging

Dr. R.W. de Koeijer
Door: Dr. R.W. de Koeijer
Geloofsleer
23-09-2021

Gelukkig ligt volharding in het geloof veilig en vast bij God. Als het christenleven namelijk geen genade zou zijn, was het absoluut een verloren zaak. Wie kan dan ooit zalig worden?

Daarom hoort volharding helemaal bij de troost van het Evangelie: de Heere brengt niet alleen tot geloof, Hij houdt de Zijnen daarna ook vast. De Schrift wijst erop dat volharding Gods gave is, voluit genade.

Vrucht van de Geest

We zien dit in Handelingen 2. Eerst komt de uitstorting van de Heilige Geest aan de orde en daarna lezen we als kenmerk van de jonge christelijke gemeente: ‘En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.’ (vs.42) Dit gebeurde dus als vrucht van de Pinkstergeest.

Met name de Hebreeënbrief stelt volharding nadrukkelijk aan de orde. Voor de lezers bestond kennelijk de dreiging om terug te vallen in Joodse ceremoniën en het zicht op de unieke betekenis van Jezus Christus te verliezen. Daarom komen Christus’ Persoon en werk in deze brief zo uitvoerig naar voren: Zijn aanstelling als Zoon, waardoor Hij hoger is dan de engelen (hfdst.1), Zijn menswording, lijden en verzoening (hfdst.2) en Zijn Hogepriesterschap volgens de eeuwigdurende orde van Melchizedek (hfdst.7-10). De doorlopende boodschap is dan ook dat het heil alleen in Christus is te vinden.

Heilswerk van Christus

Volharding is in de Hebreeënbrief dan ook een gave die rust op het heilswerk van Christus op aarde en in de hemel. Dit houdt drie dingen in. Ten eerste garandeert Christus het behoud van de Zijnen door Zijn ene offer aan het kruis, als vervulling van de oudtestamentische priesterdienst. Vergeving en vernieuwing zijn voor alle gelovigen een levende werkelijkheid op basis van Zijn eenmalige offer. Dit offer opent ook de toegang tot de troon van de genade en biedt de zekerheid van hulp en verhoring.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 september 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. R.W. de Koeijer
Dr. R.W. de Koeijer

is predikant van de hervormde gemeente te Waddinxveen en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.