Waar bent u naar op zoek?

Geloofsopvoeding

Jongeren en geloofsopvoeding
09-07-2021

Geloofsopvoeding is een belangrijke taak van ouders, maar het schiet er nogal eens bij in. Vaak ervaren christelijke vaders en moeders het als moeilijk om met opgroeiende kinderen over het geloof te spreken. Ze weten niet goed hoe ze er vorm aan moeten geven of ze hebben het druk met allerlei andere dingen. Daarom is het waardevol als de christelijke gemeente ouders toerust bij de opdracht die ze bij de doop van hun kind(eren) op zich hebben genomen.