Waar bent u naar op zoek?

Hoe werkt God in de gemeente? (2, werkplaats van de Heilige Geest)

Groei en bloei

Ds. P. Nobel
Door: Ds. P. Nobel
Kerkelijke gemeente
21-10-2021

Wat is het werk van de Heilige Geest in de opbouw en bewaring van de gemeente? Hoe bouwt de Geest via allerlei middelen aan de opbouw van de gemeente, aan de gerichtheid op haar Hoofd, Christus?

Handelingen 2 wijst ons hierin de weg. Voor dit artikel neem ik mijn vertrekpunt in Handelingen 2:17 en 42.

 

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. (Hand.2:17)

Groei

In het eerste deel in deze serie hoorden we dat de gemeente van Christus vrucht is van de verkondiging van het Woord. Tegelijk is zij ook vrucht van het werk van de Heilige Geest. We zien dat al direct in het begin, na Pinksteren, bij de gemeente in Jeruzalem en ook daarna, buiten Jeruzalem. De Heilige Geest zorgt ervoor dat de gemeente groeit en bloeit. Hij gebruikt daarvoor de verkondiging van het Evangelie door de apostelen. Lukas beschrijft de groei van de gemeente daarom als groei van het Woord. Ik denk aan Handelingen 6:7, 12:24 en 19:20 waar staat: ‘en het Woord van God verbreidde zich en nam toe.’
Door het horen van het Woord van God brengt de Heilige Geest mensen tot geloof. Het geloof is uit het horen, zegt Romeinen 10:17. Daardoor ontstaat en groeit de christelijke gemeente en wordt ze opgebouwd.
De Geest zorgt ervoor dat het verkondigde Woord in ons hart levend wordt, niet langer dode letter blijft, maar ons raakt en in beweging brengt. Zo ben ik zelf, toen ik jong was, geraakt door preken die de Heilige Geest gebruikte om mij stil te zetten en bij het kruis van Christus te brengen. Daarom zijn de kerkdiensten op zondag waar het Woord verkondigd wordt, zo belangrijk. Ze vormen bij uitstek de werkplaats van de Heilige Geest.

Profeteren

Er is dus sprake van een samenspel van Woord en Geest. Tegelijk moeten we het werk van de Heilige Geest niet exclusief binden aan de verkondiging van het Woord in de kerkdiensten. Alsof Hij niet ook op andere manieren en via andere middelen zou kunnen werken aan de opbouw van de gemeente. Dat kan Hij als de soevereine Geest wel terdege.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 oktober 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. P. Nobel
Ds. P. Nobel

is predikant van de hervormde gemeente te Garderen en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.