Waar bent u naar op zoek?

Henk Dijkgraaf, nieuwe hoofdredacteur

Ds. J.A.W. Verhoeven
Door: Ds. J.A.W. Verhoeven
01-05-2024

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft dr. H. Dijkgraaf (52) uit Rijssen benoemd tot hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. De benoeming gaat DV in op 1 augustus 2024. Na een inwerkperiode volgt hij P.J. Vergunst op, die in januari 2002 aantrad als hoofdredacteur.

Henk Dijkgraaf heeft veel ervaring opgebouwd in het onderwijsveld. Hij is momenteel leraar Engels en klassieke talen aan Scholengemeenschap De Passie te Wierden. Eerder was hij betrokken bij de vernieuwing van het curriculum Engels aan de Pieter Zandt Scholengemeenschap te Kampen. Ook was hij onder andere co├Ârdinator van de vakgroep Engels aan het Talencentrum van de Universiteit van Twente.

Dr. Dijkgraaf behaalde cum laude zijn mastertitel in de Engelse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna promoveerde hij, eveneens cum laude, in hetzelfde vakgebied aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Naast zijn expertise als docent Engels is de nieuwe hoofdredacteur geïnteresseerd in geschiedenis, theologie en filosofie. Hij is ouderling in de hervormde gemeente te Rijssen.
Na de overdracht van het hoofdredacteurschap blijft Vergunst werkzaam bij de Gereformeerde Bond als algemeen secretaris, een functie die hij sinds 1 april 2000 vervult. In oktober 2025 hoopt hij met pensioen te gaan.
Het bestuur van de Gereformeerde Bond is dankbaar voor de nieuwe benoeming. Wij hopen op een constructieve samenwerking en bidden om Gods zegen, zodat de wekelijkse verschijning van De Waarheidsvriend voortgang mag vinden, tot geestelijke verdieping en toerusting van de lezers en tot zegen van de kerk en de gemeenten.

Ds. J.A.W. Verhoeven
Ds. J.A.W. Verhoeven

is predikant van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Krimpen aan den IJssel en voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.