Waar bent u naar op zoek?

in memoriam

In memoriam ds. T. van ’t Veld (1931-2023)

ds. C.H. Bax
Door: ds. C.H. Bax
In memoriam
19-09-2023

Te mógen dienen – daarover moest het gaan in de dankdienst voor het leven van Teunis van ’t Veld. Zijn leven was samen te vatten in de drie letters VDM. Niet heersen maar dienen. Dienen naar drie kanten: dienaar van God, dienaar van het Woord en dienaar van de gemeente. Hij ervoer het als een Godsgeschenk dat hij, afkomstig uit een eenvoudig boerengezin in Appel bij Nijkerk, predikant mocht zijn. ‘Als ik mijn leven over mocht doen…, werd ik opnieuw dominee!’

 

Toen ds. J.J. van der Krift hem in 1962 bevestigde in zijn eerste gemeente, Den Bommel, vergeleek ds. Van der Krift hem met ‘de vriend van de Bruidegom’ uit Johannes 3. Het is misschien wel de mooiste typering van broeder Van ’t Veld: vriend van de Bruidegom. Vriend, dicht bij zijn Heiland, afhankelijk, volgend, luisterend, onafscheidelijk… Vriend, daarin klinkt liefde en betrokken omgang.

Tegelijk straalde hij die vriendelijkheid uit in pastoraat en vele gesprekken met mensen. Een gesprek met Teun was nooit zomaar een gesprekje, maar altijd een ontmoeting. Velen van u weten dat ongetwijfeld. Teun van ’t Veld was een echte pastor, geïnteresseerd en bewogen met degene die hij ontmoette. Zo mocht hij als kleine herder iets doorgeven van de zorg van de grote Herder, zijn Heere en Heiland Jezus Christus.

Psalm 100

‘Dien de Heere met blijdschap!’ Deze woorden uit Psalm 100 zijn de typering van het ambtelijk werk van Teun van ’t Veld. Hij mocht dat dienstwerk met vreugde doen in Den Bommel, vervolgens in Waddinxveen en ten slotte gedurende twintig jaar in de Arkgemeente in Ede-Veldhuizen, samen met en gesteund door zijn vrouw Geertje. Zijn preken waren helder, eenvoudig en pastoraal van toon. Toegankelijk en wervend naar de grote goede Herder.

En wat deed hij zijn werk nauwgezet. Alles moet op orde zijn; van kaartsysteem tot classicale regelingen. Dat kaartsysteem van gemeenteleden was voor hem zo belangrijk, omdat daarmee voorkomen zou kunnen worden dat er iemand vergeten zou worden. Ook daar zat zijn pastorale houding achter. Die pastorale houding kwam vooral uit in de zorg voor het beperkte en gekwetste. Doven hadden zijn bijzondere aandacht, evenals andersbegaafde gemeenteleden.

Wat kon hij goed…

Lees de volledige tekst van dit In memoriam in De Waarheidsvriend van donderdag 7 september 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

ds. C.H. Bax
ds. C.H. Bax

uit Ede is emeritus predikant.