Waar bent u naar op zoek?

column

Kerkdienst in de bajes

Ds. Ron van der Spoel
Door: Ds. Ron van der Spoel
Column
13-05-2024

Als je op zondag in de kerk zit, besef je vaak niet dat er op hetzelfde moment ook kerkdiensten in gevangenissen zijn. Die kerkdiensten in de bajes worden goed bezocht. In de gevangenissen waar ik werk, is op beide locaties een wachtlijst.

Afdeling voor afdeling komen ze aangelopen, begeleid door een paar bewakers. Samen met drie vrijwilligers die altijd bij een kerkdienst in de bajes zijn, begroet ik iedere man persoonlijk. In een gevangenis is dat al een belangrijk moment, dat welkom. Het doet er nu even niet toe waar je vandaan komt of wat je hebt gedaan, je bent welkom bij God.

De mannen gaan zitten. Ze praten honderduit met elkaar, het gaat er luidruchtig aan toe. Dan komt het moment dat ik voorin in het stiltecentrum ga staan en m’n toga aantrek. Het wordt stil. We spreken samen de openingswoorden uit, er klinken wat liederen via YouTube, en een van hen leest het bijbelgedeelte. Dat is in deze gevangenis vaak dezelfde man, hij leest het bijna rappend voor. Hij heeft levenslang. Tijdens de preek is het doodstil. Soms steekt er een z’n hand op. Die heeft een vraag, die ik dan kort beantwoord. Veertig paar ogen kijken me gedurende die tienminutenpreek geconcentreerd aan. Alles wat ze horen, is nieuw voor hen. Ze zullen niet alles begrijpen. Maar ze voelen dat het over God en hen gaat.

Als je uren per dag achter je celdeur zit, heb je veel tijd om na te denken. Als je dan hoort over geloof, hoop en liefde, over Jezus Die alles voor je over heeft gehad, dan luister je. Het voelt voor mij alsof alle bijbelse woorden en verhalen waarover ik preek, hier heftiger binnenkomen bij de ‘gemeente’ dan buiten de gevangenis. Schuld en vergeving, zonde en genade, bekering en verzoening, vrijheid in Christus, het klinkt hier echt anders.

Even later komen ze allemaal naar voren om een kaarsje te branden voor hun geliefden die ‘buiten’ zijn. Eerbiedige momenten zijn dat. Na de zegen lopen ze rustig weer terug naar hun afdelingen. Het was een mooie dienst.

Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. Ron van der Spoel
Ds. Ron van der Spoel

werkt als straatpastor bij het Leger des Heils in Zuid-Limburg en hij is gevangenispredikant.