Waar bent u naar op zoek?

Artikelen

Observaties over de prediking

Op de ‘open dag’ van het Cornelis Graafland Centrum hadden we ’s middags een ontmoeting met lezers van ‘De Waarheidsvriend...
Prediking
Dr. C.M.A. van Ekris
15-12-2021
blog

Herder én Koning

In Ezechiël 34 belooft God Zijn volk te verlossen: Zijn Knecht David zal een ‎Herder voor Zijn schapen zijn én een Vorst in hu...
Dr. W.H.Th. Moehn
15-12-2021
in memoriam

In memoriam: ds. L.H. Oosten (1940-2021)

Na een betrekkelijk kortstondig ziekbed heeft de Koning van de Kerk Zijn dienaar, onze geliefde broeder Louis Harm Oosten tot Zich...
Ds. D.J. Budding
15-12-2021

Een wonderlijke naam

‘Dat is een bijzonder verhaal…’, zegt mijn gesprekspartner als ik hem vraag hoe hij als moslim tot geloof in Jezus Christus ...
Zending
Mr. A. van der Poel
09-12-2021

Het ritme kwijt

Juist vandaag heeft de ambtsdrager de roeping om elk gemeentelid dat verstek laat gaan, op te zoeken, zoals de Herder Zich om dat ...
Kerkelijke gemeente
P.J. Vergunst
09-12-2021

Woorden van vrede

In Psalm 85 wordt eerst teruggekeken naar de daden van God in het verleden. Dan wordt er een appèl op de Heere gedaan om verlossi...
Alide Snitselaar
09-12-2021
Nog een omschrijving

De Heere wenkt

Kun je weten dat je een van Gods uitverkoren beminden bent en bestemd om het eeuwige leven te beërven? Er zijn christenen die dit...
ds. W. Markus
09-12-2021
Nog een omschrijving

Geweld in Gods hand

Het is positief te waarderen dat ds. M.P.D. Barth zich gewaagd heeft aan de uitgave van een boek over de God van de Bijbel Die gew...
ds. Peter L.D. Visser
09-12-2021
1 346 347 348 349 350 755