Waar bent u naar op zoek?

Artikelen

Nog een omschrijving

Koch en Kluun, gefeliciteerd

Altijd wanneer ik de trein mis, dood ik de tijd in de stationsboekhandel. Ik blader wat in de boeken en soms koop ik er één voor...
09-05-2011
Nog een omschrijving

Wilsverklaring nuttig

Meer dan vroeger plaatst de medische wetenschap een christen voor vragen. In het bijzonder praktische en ethische vragen over medi...
09-05-2011
Nog een omschrijving

‘Dominee, we gaan scheiden’

Het huwelijk is een prachtig geschenk van de Heere aan mensen. Maar in de zondige praktijk blijft er van dat sieraad soms erg wein...
09-05-2011
Nog een omschrijving

Vroeger deden we het anders

Gezangen, één keer kerken, een dialoog vanaf de kansel, minder catechismuspreken. Jarenlange kerkelijke tradities worden ingehaa...
09-05-2011
column
Nog een omschrijving

Het mag wat kosten

In kerk en onderwijs lijkt soms alles zich te concentreren op de leefwereld van jongeren. Aansluiten bij hun belevingswereld, is h...
09-05-2011
blog
Nog een omschrijving

De waarde van ons lied

Het gesprek in de gemeente gaat wat haar zang betreft eerder over de keuze voor psalmen of gezangen, over het tempo van de organis...
09-05-2011
Nog een omschrijving

Hervormde jongens en Mussolini

Fascisme en nationaalsocialisme nemen rond 1930 een hoge vlucht. Ook hervormd-gereformeerde jongeren voelen zich aangetrokken, ste...
02-05-2011
Nog een omschrijving

Kerkenraad houdt vacatures

Van de 28 (wijk)gemeenten van de classis Woerden blijken er zeven niet meer aan geordend regelmatig huisbezoek te doen. Dat heeft ...
02-05-2011
Nog een omschrijving

Profetie en prediking

Het Oude Testament kent drie grote en twaalf kleine profeten. Wie waren zij en wat was hun boodschap? Op deze vraag gaat ds. W.Chr...
02-05-2011
Nog een omschrijving

Last van de Verlichting

Net als de kerk van de Middeleeuwen en de Reformatie draagt de liberale theologie schuld aan de Holocaust, schrijft dr. A.A.A. Pro...
02-05-2011
1 347 348 349 350 351 352