Doel

Verbreiden van de waarheid

De doelstelling van de Gereformeerde Bond staat omschreven in artikel 4 van de statuten. Hieronder volgt een samenvatting daarvan:

De vereniging heeft als doel binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde waarheid te verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil ze de kerk brengen tot een zich gebonden weten aan de belijdenis van de Reformatie. De Bijbel staat centraal in onze vereniging.

Een oud-voorzitter schreef ooit het volgende: "Zolang men geen binding aan de belijdenis wil en niet die maatregelen neemt, welke uitzicht kunnen geven op een reformatie der Kerk in de zin van haar confessie, zolang heeft de Gereformeerde Bond nog de taak om voor de belijdenis der vaderen op te komen en te protesteren tegen alles, wat met de waarachtige geestelijke belangen der kerk en haar rechten in strijd is."