Geschiedenis

1816 - Algemeen Reglement van Bestuur
Het Algemeen Reglement van Bestuur in 1816 was een poging van koning Willem I om meer invloed te krijgen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1796, als gevolg van de Franse Revolutie, werden kerk en staat namelijk gescheiden, en raakte het koningshuis de grip op de kerk kwijt. Het Algemeen Reglement van Bestuur bepaalde echter dat de kerk voortaan slechts mocht besturen, maar dat de koning de synode benoemde.

1906 - Oprichting
In 1906 werd de Gereformeerde Bond opgericht als protest tegen het Algemeen Reglement van Bestuur. De officiële naam tot 1909 was Gereformeerde Bond tot Vrijmaking van de Hervormde Kerk. Haar doel was om de Nederlandse Hervormde Kerk vrij te maken van de reglementenbundel van koning Willem I.

1909 - De Waarheidsvriend
In 1909 verscheen de eerste editie van de Waarheidsvriend, het officiële orgaan van de Gereformeerde Bond.

1951 - Hervormde Kerk krijgt nieuwe kerkorde
In 1951 nam de Nederlandse Hervormde Kerk een door de Bond omstreden besluit. Zij stond toe dat vrouwen bepaalde kerkelijke ambten zouden vervullen, hetgeen in strijd is met de Bijbelse opvattingen van de Gereformeerde Bond.

2004 - Protestantse Kerk in Nederland
In Mei 2004 zijn de deelnemers aan het Samen-op-Weg-proces officiëel verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland. Hoewel de Gereformeerde Bond deze kerkfusie afkeurt, heeft zij toch besloten om op haar post te blijven in het nieuwe kerkgenootschap. Dit doet zij om in haar taak, die zij sinds 1909 vervult, te volharden. Een ernstig gevolg van de fusie was echter een scheuring die zich voltrok in vele hervormd-gereformeerde gemeenten.