Lidmaatschap

Het is niet overdreven te zeggen dat lid worden van de Gereformeerde Bond broodnodig is! De Bond levert een inhoudsvolle bijdrage aan de vorming van gemeenteleden, kerkenraadsleden, studenten en predikanten – gehoorzaam aan de Bijbel, gebonden aan de belijdenis van de Reformatie. Veel werk wordt bekostigd uit de algemene middelen. Daarnaast richten we ons via Studiefonds, Leerstoelfonds en Steunfonds bijzonder op studenten theologie, op aanwezigheid aan de universiteiten en op kwetsbare gemeenten.

Het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond geeft recht op het deelnemen aan de vergaderingen van de plaatselijke afdelingen en aan de landelijke vergaderingen van de Gereformeerde Bond. Personen die behoren tot een andere kerk dan de Protestantse Kerk in Nederland, kunnen gastlid worden. Zij kunnen echter geen bestuursfuncties bekleden.

Een abonnee van de Waarheidsvriend is door zijn abonnement nog geen lid van de Gereformeerde Bond.

Natuurlijk ondersteun ik dat werk. Voor slechts € 10,00 per jaar onderschrijf ik dat dit werk broodnodig is én draag ik concreet bij aan de opbouw van de Protestantse Kerk en mijn eigen gemeente. Om lid te worden, vult u onderstaand formulier in.

 

Lid worden

  • Ik ontvang graag naar keus het bijbelstudieboekje:


  • U ontvangt dan de twee genoemde boekjes waarvan de ene voor u bestemd is en de andere voor het nieuwe lid. Graag wel uw adresgegevens hierboven invullen