Waar bent u naar op zoek?

CSFR, van blijvende betekenis

Aan hervormd-gereformeerde kerkenraden,

Geachte kerkenraad,

Jaarlijks ontmoet het bestuur van de Gereformeerde Bond het landelijke bestuur van de CSFR, om betrokkenheid te tonen op het leven van christenstudenten, van hun vragen te leren en hen adequaat van dienst te kunnen zijn. Die relatie vinden we te meer van belang nu middelbare scholieren zich minder dan in voorgaande jaren aansluiten bij een studentenvereniging als de CSFR en daarmee de vormende waarde van deze vereniging missen. Tijdens de ontmoeting in het afgelopen seizoen is gesproken over het mentale welzijn van studenten, over de prestatiecultuur én over de relatie tussen student en kerk. Dat laatste is een punt dat blijvend aandacht behoeft.

We willen door middel van deze brief de CSFR, studentenvereniging op gereformeerde grondslag, waarop bijbelstudie en bezinning op de latere taak in de samenleving en de kerk centraal staan, van harte onder uw aandacht brengen. Waar veel middelbare scholieren die geslaagd zijn na de zomer gaan studeren in een van de steden van ons land, aan universiteit of hogeschool, komen ze daardoor in een ander, een seculier levensklimaat. De CSFR is daarbij van grote betekenis.

Wilt u jongeren in uw gemeente die gaan studeren, op deze vereniging wijzen? Wij doen deze aanbeveling vergezeld gaan van een persbericht over de CSFR, bedoeld om in uw kerkblad of op de site van uw gemeente te plaatsen.

Graag bevelen we onze studenten én de arbeid van de CSFR in de voorbede binnen uw gemeente aan.

 

–voor kerkbode/nieuwsbrief–

Beste aankomende student(e),

Hopelijk heb je al je toetsen gehaald, heb je inmiddels gehoord dat je geslaagd bent en geniet je heel erg van je vakantie. Na je vakantie breekt er een nieuwe tijd aan: je studententijd! Een tijd om van te genieten, maar vooral ook een tijd waarin nieuwe vriendschappen ontstaan en waarin je jezelf heel erg kan ontwikkelen. Iets wat daar heel erg bij helpt, is het lid worden van een studentenvereniging. Wij nodigen je daarom van harte uit om eens een kijkje te komen op één van de disputen van de C.S.F.R.

De C.S.F.R. is een van de oudste christelijke studentenvereniging met disputen in alle grote studentensteden van Nederland: Johannes Calvijn (Delft), Sola Scriptura (Utrecht), Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. (Amsterdam), Ichthus (Rotterdam), Panoplia (Leiden), Dei Gratia (Wageningen), Yir’at ‘Adonay (Groningen), Emèt Qenee (Eindhoven/Tilburg) en Quo Vadis (Nijmegen). Haar doel is het samenbrengen van christelijke studenten en bestuderen van allerlei thema’s in het licht van de gereformeerde grondbeginselen. Je wordt uitgedaagd een mening te vormen en je (geloofs-)overtuiging te delen. Zo word je voorbereid op je rol in de kerk en in de samenleving. Dankzij bijbelkringen, lezingen, studiekringen en studentikoze vergaderingen krijg je de ruimte om je te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen.

Dit is het echter niet alleen, de C.S.F.R. is ook dé plek waar de amicitia hoogtij viert. Amicitia staat voor ‘vriendschap’ en ‘gezelligheid’. Amicitia komt tot uiting tijdens borrels, weekenden, gala’s, buitenlandse reizen, BBQ’s, spontane huisavonden en nog vele andere activiteiten. Dit vormt de basis voor levenslange vriendschappen en onvergetelijke herinneringen. Kortom, de C.S.F.R. is een plek waar iedereen zich thuis kan voelen.

Wil jij hier meer over weten? Neem dan deel aan de introductieweek van één van onze disputen! Vele leden gingen je voor en vrijwel niemand heeft spijt. Ieder dispuut organiseert aan het eind van de zomervakantie een introductieweek waar je (nieuwe) leden ontmoet en erachter komt of de vereniging iets voor jou is. Meer informatie over de introductieweken van de C.S.F.R. vind je op onze website (www.csfr.nl) en onze Instagram (c.s.f.r.1951) Tot snel!